BAGIMSIZ DENETİM EGİTİMLERİ İÇİN MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Degerli meslektaşım;

Kamu gözetim kurumunca bagımsız denetim egitimleri ile ilğili müracatlar başladı ve ilk olarak Sakarya

Ünüversitesi bu yetkiyi aldı ve kayıtlara başladı,

Genel olarak Gençlerin bilği ve becerilerinin de degerlendirilmesi ve önlerinin açılması konusunda

oda olarak önceden beri savunduğumuz fikrimiz degişmedi,ancak mesleki tecrübeden yola çıkarak hazırlanan geçiş sürecinde

bu durumda15 yıllık tecrübe ile ilğili olarak kafalardaki soru ve cevaplar ekte yayınlandı, bagımsız denetçi egitimlerine girmeyi

düşünen meslektaşların inceleyerek karar vermeleri ve ona göre müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz,

 

Başkan

Selattin ÇAKIRSOY