Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.06.2012)

Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.06.2012)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS
EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/2)
 
Resmi Gazete Sayısı
28310
Resmi Gazete Tarihi
01.06.2012
 
MADDE 1 – 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.