2018 YILI MAKTU AİDAT 490,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 31 OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE GECİKME FAİZİ UYGULANACAKTIR. BİLGİNİZE.

Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.06.2012)

Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/2) Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.06.2012)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS
EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/2)
 
Resmi Gazete Sayısı
28310
Resmi Gazete Tarihi
01.06.2012
 
MADDE 1 – 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.