ARALIK 2009 MALİ TAKVİMİ

  İlk Tarih Son Tarih Konu
Aralık 01/11/2009 01/12/2009 Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2009 01/12/2009 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2009 01/12/2009 2009 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2009 01/12/2009 2009 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2009 01/12/2009 SSK (Ekim 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/11/2009 01/12/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/11/2009 01/12/2009 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları % 75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  01/12/2009 07/12/2009 Kasım 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
  05/11/2009 07/12/2009 Ekim 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Ba)
  05/11/2009 07/12/2009 Ekim 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)
  01/12/2009 09/12/2009 15-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  01/12/2009 10/12/2009 15-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 15/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 15/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 15/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 15/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 15/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 15/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 21/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 23/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/12/2009 23/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/12/2009 23/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/12/2009 24/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/12/2009 24/12/2009 1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
  16/12/2009 25/12/2009 1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 28/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/12/2009 28/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/12/2009 28/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/12/2009 28/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/12/2009 31/12/2009 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları % 75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  01/12/2009 31/12/2009 Kasım 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2009 31/12/2009 2009 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  01/12/2009 31/12/2009 SSK (Kasım 2009 ) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/12/2009 31/12/2009 Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi