A-B-C Grubu Sınav Programı

2012/3.Dönem, A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri
2012/3. Dönem, A-B-C Grubu Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri 1 Aralık 2012 tarihinde, 13.30-17.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde aşağıda belirtilen yerlerde yapılacaktır.
 
Uzaktan sürekli eğitime tabi stajyerin katılmak zorunda oldukları A-B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri ise yine aynı gün 10.00-11.30 saatleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Sınav merkezleri ve bağlı iller aşağıda gösterilmektedir.
 
Sınav Merkezleri                                                                                     
 
 

ANKARA         :  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
                            Cebeci / ANKARA
 
İSTANBUL      :  Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
                            Fen Edebiyat Fakültesi Derslikleri
                            Kadıköy /  İSTANBUL
 

İZMİR              :  Ege Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Anfileri
                           Bornova  / İZMİR
 
 

DİKKAT          
Sınavlara katılacak olan aday meslek mensuplarımızın;  sınavın yapılacağı kurumun üzerinde dikkatle durup, hassasiyet gösterdiği kılık kıyafet yönetmeliği hükümlerini göz önüne alarak, sınav yerinde olmaları, sınav düzeni ve aday meslek mensuplarımızın zarar görmemeleri açısından önemlidir.