6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN 6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASINA İLİŞKİN SON BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA DUYURU

DUYURU 
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN
6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASINA İLİŞKİN SON BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA
DUYURU
Bilindiği gibi, 6322 sayılı Kanun ile 6111 sayılı Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiş olup, bu madde ile 6111 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma hakkı sona ermiş olan borçlulara yapılandırma anlaşmalarını ihya etme imkanı sağlanmıştır.
Buna göre, ihya hükümlerinden yararlanmak üzere son başvuru tarihi 2012/23 sayılı Genelge uyarınca 1/10/2012 olup, bu tarihe kadar anılan Genelge ekinde yer alan başvuru formu ile ünitelerimize müracaat edilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.