5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23

arih
 
25/04/2012
Sayı
 
KVK-23 /2012-2 / Yatırım İndirimi - 16
Kapsam
 
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23
 
Konusu
:
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi
:
25/04/2012
Sayısı
:
KVK-23 /2012-2 / Yatırım İndirimi - 16
İlgili olduğu madde
:
Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri
:
Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2012 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 3,05 (yüzde üç virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.
 
Duyurulur.
 
 
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı