2013/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

 

2013/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

Değerli Üyemiz, 11.04.2013

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart / 2013 ayına ilişkin verilere göre; ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 2,30 Son 36 aylık dönemde ise % 21,87 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2013/1. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi ) yapılmayacaktır.

Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

2013/ MART ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) ÜFE: 210,33

2010/ MART ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) ÜFE: 172,58

Son 36 Aylık ÜFE artışı (210,33 : 172,58) = % 21,87

Son 12 aylık enflasyon artışı (ÜFE) % 2,30

Bu değerlere göre; 2013 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.

Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, 2013 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları ÜFE değerleri için Web sitemizin Pratik Bilgiler / Vergi / 9. sayfasında bulabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Selattin  Çakırsoy

Oda Başkanı