2012/3594 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12 Eylül 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28409
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2012/3594
             Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/8/2012 tarihli ve 87534 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                     Abdullah GÜL
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
 
 Recep Tayyip ERDOĞAN
                    Başbakan
 
                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN          B. ATALAY                                        B. BOZDAĞ
          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı
 
     S. ERGİN                                                      F. ŞAHİN                                E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
              F. ÇELİK                      E. BAYRAKTAR                        A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                              Ekonomi Bakanı
 
         T. YILDIZ                                S. KILIÇ                       M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı      Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakan İ. N. ŞAHİN                                                      C. YILMAZ                      E. GÜNAY                                            M. ŞİMŞEKçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı
 
                                                                    Ö. DİNÇER                                İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı
 
                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM
                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.
“18- Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/12/2007
26742
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin
Tarihi
Sayısı
8/2/2008
26781
6/4/2008
26839
19/7/2008
26941
20/9/2008
27003
29/3/2009
27184
28/4/2011
27918
27/11/2011
28125
27/12/2011
28155
27/1/2012
28186
24/3/2012
28243