2012/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ – ENFLASYON DÜZELTMESİ

2012/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ – ENFLASYON DÜZELTMESİ

Değerli Üyemiz,
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Haziran / 2012 ayına ilişkin verilere göre ÜFE’deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 6,44 olarak gerçekleşmiş, son 36 aylık artış ise % 26,25 olarak hesaplanmıştır.
 
Son 36 aylık artış oranının hesaplanması;
2012 / Haziran ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE……….…..…….……..…..............................................……
203,77
2009 / Haziran ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE…………………………..................................………………
161,40
Fark (203,77 – 161,40) = ……………………………………………………………................................……………
42,37
Son 36 aylık ÜFE artışı (42,37 / 161,40) = ………………………….…..………….................................……………
% 26,25
 
 
Son 12 aylık enflasyon artışı (ÜFE) ……………………………….….…………….................................……………
% 6,44
 
 
Bu değerlere göre Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artışın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapılmayacaktır.
 
Ancak; sadece sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço usulüne göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcuların her geçici vergi dönemi ile hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi (muhasebesi) yapmaları zorunludur.
 
Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin enflasyon düzeltmesinde kullanacakları ÜFE değerlerini web sitemizin Pratik Bilgiler / Diğer / Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (ÜFE ) sayfasında bulabilirsiniz.
 
2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları ve uygulanacak yeniden değerleme oranı aşağıdadır.
 
 
 
 
 
2012/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI
 
 
217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.1. Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi başlıklı bölümündeki;
“Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.”
şeklindeki düzenleme doğrultusunda; 2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların 30.06.2012 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Yapılacak değerlemelerde; efektif cinsinden (nakit halindeki) yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun)  döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir.
 
T.C. Merkez Bankası (Bülten No: 2012 / 128)
 
DÖVİZ CİNSİ
DÖVİZ ALIŞ
EFEKTİF ALIŞ
 1 ABD DOLARI
1.8065
1.8052
 1 AVUSTRALYA DOLARI
1.8364
1.8280
 1 DANİMARKA KRONU
0.30591
0.30570
 1 EURO
2.2742
2.2726
 1 İNGİLİZ STERLİNİ
2.8216
2.8196
 1 İSVİÇRE FRANGI
1.8889
1.8861
 1 İSVEÇ KRONU
0.25786
0.25768
 1 KANADA DOLARI
1.7645
1.7580
 1 KUVEYT DİNARI
6.3940
6.2981
 1 NORVEÇ KRONU
0.30115
0.30094
 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
0.48314
0.47952
 100 JAPON YENİ
2.2678
2.2594
 1 BULGAR LEVASI
1.1531
-
 1 RUMEN LEYİ
0.50696
-
 1 RUS RUBLESİ
0.05449
-
 100 İRAN RİYALİ
0.01462
-
1 ÇİN YUANI
0.28197
-
1 PAKİSTAN RUPİSİ
0.01894
-
 
 
2012/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANCAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI
 
11.07.2012 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/24 ile 2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacakyeniden değerleme oranı % 5,14 (yüzde beş virgül on dört) olarak tespit edilmiştir.